Loxeal 58-11

SKU: 58-11
Cena: 
21,3 € vrátane DPH (17,6 € bez DPH)

Anaeróbne lepidlo na utesňovanie kovových závitových spojov. Schválené pre plyn (DVGW, DIN - EN 751-1), vysokotlakový plyn a LPG (Australian Gas Association - Povolenie číslo 5048) pre pracovné tlaky až do 20 bar. Schválené použitie pre kyslík v plynnom stave pre pracovné tlaky až do 10 bar a pracovnú teplotu až 60 ° C (BAM 1432/95 4-755). Ďalej schválené použitie pre pitnú vodu (č. Reg. WRAS 1310513), registrované v programe NSF, zapísané v kategórii P1 (č. Reg NSF 141234) ako prijateľný pre použitie v potravinárskej oblasti, za predpokladu že zmes nepríde do priameho alebo nepriameho styku s potravinami. Nahrádza teflónovú tesniacu pásku a kúdeľ, okamžite tesní spoje so strednými tlaky. Tesní skrutkové spoje s pracovnými médiami ako sú napr. Plyn, LPG, voda, uhľovodíky, oleje a iné chemikálie. Tixotropná vlastnosť produktu zabraňuje vytekaniu tesniaceho materiálu zo závitov pri a po jeho aplikácii alebo počas vytvrdzovania. Rázy a vibrácie nemajú vplyv na tesnosť závitových spojov v rozsahu použitých teplôt od -50 ° C do + 150 ° C.

Technické parametre - tesnenie závitových spojov tr.2

 

Trieda pevnosti 1 - ľahko uvoľniteľné zaistenie

Trieda pevnosti 2 - stredne pevné zaistenie

Trieda pevnosti 3 - veľmi pevné zaistenie, možno povoliť nahriatím spoje na cca 250° C

Výrobok
číslo
FarbaMaximálny
priemer závitu
Max.medzera
vyplnenia
Viskozita
25°C mPas
(LT-MT-HT)
Doba vytvrdzovaniaPoisťovací momentŠmyková
pevnosť
N/mm²
(DIN 54452)
Rozsah
teplot
°C
Manipulačná
(min)
Funkčná
(hod)
OdtrhnutiePrevládajúce
53-14HNEDÁ/F  M 20 3/4"
0,15 mm
500
LT
 10 - 201 - 3 12 - 1618 - 248 - 12-55 + 150
55-14ČERVENÁ/FM 56 2"
0,25 mm
 2500-4000
MT
 10 - 201 - 3 12 - 1618 - 248 - 12-55 +150
55-37ČERVENÁ/F1 1/2"
0,20 mm
2500-4000
MT
 15 - 301 - 318 - 2218 - 2210 - 14-55 +200
56-03MODRÁ/FM 80 2"
0,30 mm
6000-30000
HT
15 - 301 - 310 - 1510 - 188 - 12-55 +150
58-10BIELA/FM 80 2"
0,50 mm
40000-100000
HT
5 - 100,5 - 118 - 2210 - 146 - 13-55 +150
58-11ŽLTÁ/FM 80 2"
0,50 mm
24000-70000
HT
15 - 301 - 318 - 2210 - 146 - 13-55 +150

Vysvetlivky:

Viskozita:
HT – vysoko tixotropné
MT – stredne tisotropné
LT – nizko tixotropné

BARVA F - fluorescentná pod modrým svetlom

Poisťovací moment - šrúb M10 x 20 v prevedení 8.8, matka h = 0.8x d

Späť