O nás

Vážení zákazníci,

Ponúkame prípravky pre tesnenie a zaistenie závitových spojov, najmä pre oblasť inštalatérstva, kúrenárstva a potrubných rozvodov. Tekutá tesnenia plošná, tiež príslušenstvo pre Inštalácie voda - plyn - kúrenie.

Ponúkame tiež Iniciátory a povrchové kondicionéry ktoré sa používajú na úpravu povrchov materiálov pred použitím tesnenia a lepidiel Loxeal.

Pre tesnenie závitov potrubných rozvodov v oblasti voda - plyn - kúrenie ponúkame vysoko kvalitné Kúrenárska a inštalačná tekutá tesnenia Loxeal. Ďalej tesniacu P.T.F.E. závitovú niť TWINEFLON pre tesnenie rozvodov solárnych kolektorov a spray LECKSAN na vyhľadávanie netesností potrubných rozvodov.
 

Naša firma zabezpečuje veľkoobchodnú aj maloobchodnú distribúciu týchto výrobkov

Novinky